• Φωτογραφία από το νέο εκκλησάκι στο Καρδαρίτσι

    Στην σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις εκκλησίες του Καρδαριτσιού αλλά και άλλα όμορφα τοπία.Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου. 
Ανεγέρθηκε πολύ πριν το 1850, είναι ο πολυούχος του Καρδαριτσίου.
Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου.
Ανεγέρθηκε πολύ πριν το 1850, είναι ο πολυούχος του Καρδαριτσίου


Ιερός Ναός Αγ. Παρασκευής. 
Ανεγέρθηκε το 1981 από τον Βασίλειο Τσίκα και τους αδελφούς Θεόδωρο και Χρήστο Τσίκα
Ιερός Ναός Αγ. Παρασκευής.
Ανεγέρθηκε το 1981 από τον Βασίλειο Τσίκα και τους αδελφούς Θεόδωρο και Χρήστο Τσίκα


Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. 
Ανεγέρθηκε το 1972 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο
Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ανεγέρθηκε το 1972 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο.


Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου και Αγ. Παντελεήμονα. 
Ανεγέρθηκε το 1890 από τον Κωνσταντίνο Σ. Σέχα.
Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου και Αγ. Παντελεήμονα.
Ανεγέρθηκε το 1890 από τον Κωνσταντίνο Σ. Σέχα.


Δίαρχος
Δίαρχος

Ο καταράκτης στην θέση Κουκούλα, στην είσοδο του χωριού.
Ο καταράκτης στην θέση Κουκούλα, στην είσοδο του χωριού.

Βρύση του Γκάλου
Βρύση του Γκάλου

Τρανή Βρύση. 
Εκ βάθρων, ΚΣ Σέχας, 
Ανήγειρεν εν έτι 1890. 
Το στολίδι του χωριού που πότισε γενιές και γενιές Καρδαριτσιωτών
Τρανή Βρύση.
Εκ βάθρων, ΚΣ Σέχας, Ανήγειρεν εν έτι 1890.
Το στολίδι του χωριού που πότισε γενιές και γενιές Καρδαριτσιωτών


Τρύπα στο Κακοβούνι. Πού οδηγεί; Τι κρύβει; Κάποιο σπήλαιο ανεξερεύνητο; Ποιος και πότε θα την εξερευνήσει;
Τρύπα στο Κακοβούνι.
Πού οδηγεί; Τι κρύβει; Κάποιο σπήλαιο ανεξερεύνητο; Ποιος και πότε θα την εξερευνήσει;


Η βρύση του Ρίβλου. Ανακατασκευάστηκε από τον Νίκο Αναγνωστόπουλο εις μνήμην των γονιών του Γιώργου και Μαρίας Αναγνωστοπούλου.
Η βρύση του Ρίβλου.
Ανακατασκευάστηκε από τον Νίκο Αναγνωστόπουλο εις μνήμην των γονιών του Γιώργου και Μαρίας Αναγνωστοπούλου.
Ο καιρός