Βίντεο Μάρτιος 2019

 

Από τον χορό του συλλόγου των Καρδαριτσιωτών.